เป็นเกมพนันที่อาศัยอุปกรณ์การเล่น คือ
กงล้อรูเล็ต ซึ่งมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด 37 เลข

Copyright © 2021 Supported by